Compare Listings

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

Dự án Wyndham Soleil Condotel Đà Nẵng

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG ÁP DỤNG CHO KỲ MỞ BÁN LẦN THỨ NHẤT (THÁNG 12/2017 – 02/2018)

Chiết khấu lên đến 2% với 30 khách hàng đầu tiên.

Khách hàng sở hữu căn hộ được ghi nhận đã ủng hộ 10 triệu đồng vào Quỹ từ thiện “Quà Tết đón xuân” dành cho người nghèo tại Quảng Nam/Đà Nẵng/Hòa Bình.

Khách hàng có quyền tham gia chương trình trao quà tặng cho người nghèo (Thư mời và chi tiết chương trình sẽ được gửi đến Quý Khách hàng trước ngày 30/01/2018).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VỀ THANH TOÁN

  • Khách hàng thanh toán trước 50% giá trị căn hộ (tạm tính): Ưu đãi chiết khấu 5%/giá trị căn hộ;
  • Khách hàng thanh toán trước 75% giá trị căn hộ (tạm tính): Ưu đãi chiết khấu 7%/giá trị căn hộ;
  • Khách hàng thanh toán trước 95% giá trị căn hộ (tạm tính): Ưu đãi chiết khấu 8.5%/giá trị căn hộ;

Ghi chú: Chi tiết về thủ tục, điều kiện và thời gian triển khai thực hiện theo thỏa thuận thống nhất giữa hai bên trên cơ sở phù hợp với các quy định của pháp luật.  Đơn giá chiết khấu không bao gồm 10% thuế VAT và 2% phí bảo trì căn hộ.

Liên Hệ Bộ Phận Kinh Doanh Chủ Đầu Tư

Mrs.Hưng – 0906.45.11.45

CHƯƠNG TRÌNH CAM KẾT CHO THUÊ

1              Thu nhập cam kết:

1.1          Trong 05 năm đầu tiên:

a) Thu nhập: Chủ sở hữu Căn hộ được nhận một khoản thu nhập bằng 09% (chín phần trăm) giá trị căn hộ (không bao gồm VAT và phí bảo trì)/năm.

b) Kỳ thanh toán: Kỳ thanh toán đầu tiên là sau 06 tháng kể từ ngày Khách hàng đáp ứng đủ Điều kiện nhận được thu nhập theo Cam kết. Các kỳ thanh toán tiếp theo sẽ được Chủ đầu tư thanh toán 06 tháng/lần.

1.2          Trong các kỳ tiếp theo:

a) Thu nhập:

Khoản lợi nhuận sau khi trừ đi tất các các khoản thuế, phí, lệ phí, các khoản chi phí quản lý, vận hành, khai thác căn hộ cho thuê sẽ được chia sẻ theo tỷ lệ:

– Chủ sở hữu căn hộ sẽ nhận được mức lợi nhuận với tỷ lệ 70% (Bảy mươi phần trăm).

– Chủ đầu tư sẽ nhận được mức lợi nhuận với tỷ lệ 30% (Ba mươi phần trăm).

b) Kỳ thanh toán: CĐT thanh toán 02 lần/năm.

– Kỳ I: Thanh toán lợi nhuận tạm tính: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày Chủ Đầu tư phát hành báo cáo tài chính bán niên.

– Kỳ II: Quyết toán khoản lợi nhuận/năm: trong vòng 15 ngày kể từ Đơn vị kiểm toán phát hành báo cáo tài chính năm được phê duyệt.

Trường hợp khoản lợi nhuận tạm tính đã thanh toán lớn hơn khoản lợi nhuận được hưởng theo quyết toán năm, Chủ Đầu tư sẽ đối trừ phần chênh lệch vào kỳ thanh toán tiếp theo.

2              Các quyền lợi khác:

2.1          Chủ sở hữu căn hộ được quyền sử dụng và lưu trú 15 (mười năm) đêm miễn phí (Condotel nights/year) tại Khu Căn hộ trong mỗi năm khai thác.

Trong trường hợp không có Căn hộ trống cho 15 đêm miễn phí nêu trên tại thời điểm đăng ký, Chủ sở hữu Căn hộ có thể được Quy đổi số phòng ngủ căn hộ thành số phòng tương đương tại một số dự án căn hộ Condotel cùng tiêu chuẩn, hoặc tương đương tại Việt Nam theo chính sách của Chủ đầu tư tùy từng thời điểm.

Trường hợp đã đăng ký sử dụng quyền lợi này theo đúng quy định nhưng Chủ Đầu tư (hoặc Đơn vị Quản Lý Chủ Đầu tư chỉ Định) không bố trí đủ số ngày sử dụng miễn phí căn hộ tại Dự án Tổ hợp Ánh Dương – Soleil cho Chủ sở hữu căn hộ thì Chủ sở hữu căn hộ sẽ được quyền cộng số ngày không được bố trí đủ vào số ngày sử dụng miễn phí Căn Hộ của năm tiếp theo liền kề.

2.3          Khách hàng sẽ có cơ hội trở thành thành viên của Tổ chức trao đổi kỳ nghỉ Quốc tế RCI (Resorts Condominum Internation)  hoặc Câu lạc bộ Vacation Exchange và trải nghiệm các kỳ nghỉ gia đình trên toàn cầu.

Ghi chú: Hợp đồng mua bán căn hộ không tách rời Hợp đồng quản lý, vận hành Khu căn hộ Khách sạn ký kết giữa Chủ Đầu tư và Wyndham. Cam kết cho thuê sẽ được Chủ Đầu tư thực hiện theo quy định của Hợp đồng quản lý, vận hành Khu căn hộ Khách sạn ký kết giữa Chủ Đầu tư và Wyndham.

Liên Hệ Bộ Phận Kinh Doanh Chủ Đầu Tư

Mrs.Hưng – 0906.45.11.45

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN (TẠM TÍNH)

Kỳ thanh toán

Thời hạn thanh toán/Ước lượng thời gian             Tỉ lệ thanh toán

Đợt 1     Ngay khi xác nhận đăng ký giữ chỗ            200 triệu đồng

Đợt 2     10 ngày sau khi ký Thỏa thuận đặt cọc     15% giá trị căn hộ (Chưa có VAT và phí bảo trì)  Đã bao gồm số tiền giữ chỗ

Đợt 3     Xong móng công trình (Dự kiến 30/04/2018)

15 % giá trị căn hộ (Chưa có VAT và phí bảo trì)

Đợt 4     Lên cao độ ± 0,000 (Dự kiến 30/06/2018)

5 % giá trị căn hộ (Chưa có VAT và phí bảo trì)

Đợt 5     Xong 3 tầng thương mại và 1 tầng điển hình (Dự kiến 30/09/2018)

10 % giá trị căn hộ (Chưa có VAT và phí bảo trì)

Đợt 6     Xong thô tầng 10 (Dự kiến 30/10/2018)

5 % giá trị căn hộ (Chưa có VAT và phí bảo trì)

Đợt 7     Xong thô tầng 20 (Dự kiến 18/12/2018)

5 % giá trị căn hộ(Chưa có VAT và phí bảo trì)

Đợt 8     Xong thô tầng 30 (Dự kiến 30/01/2019)

5 % giá trị căn hộ (Chưa có VAT và phí bảo trì)

Đợt 9     Xong thô tầng 40 (Dự kiến 20/03/2019 )

5 % giá trị căn hộ (Chưa có VAT và phí bảo trì)

Đợt 10   Xong thô, cất nóc tòa A1 và hoàn thiện theo hạng mục (Dự kiến 30/06/2019)

10 % giá trị căn hộ (Chưa có VAT và phí bảo trì)

Đợt 11   Dự kiến 15/09/2019        5 % giá trị căn hộ (Chưa có VAT và phí bảo trì)

Đợt 12   Dự kiến 30/11/2019         5 % giá trị căn hộ (Chưa có VAT và phí bảo trì)

Đợt 13   Dự kiến 15/02/2020         5 % giá trị căn hộ (Chưa có VAT và phí bảo trì)

Đợt 14   Dự kiến 30/04/2020         5 % giá trị căn hộ

Đợt 15   Hoàn thiện và đi vào vận hành (Dự kiến 30/06/2020)

2% giá trị căn hộ (Kinh phí bảo trì) + 10% VAT của toàn bộ giá bán căn hộ.

Đợt 16   Thông báo về thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận (Tuân theo quy định của Nhà Nước về căn hộ Condotel)                5% giá trị căn hộ (Chưa có VAT và phí bảo trì)

(Chính sách Bán hàng trên đây có hiệu lực cho đến khi có thông báo mới của Chủ Đầu tư).

Liên Hệ Bộ Phận Kinh Doanh Chủ Đầu Tư

Mrs.Hưng – 0906.45.11.45